Home > Curriculum > Departments > Mother Tongue > Global Classroom > Xi'an 3 – 8 Jun 2014

Xi'an 3 – 8 Jun 2014

 

Xi'an Trip

 

 

Xi'an Trip - Photo 01

 

Xi'an Trip - Photo 02

 

Xi'an Trip - Photos 03

 

Xi'an Trip - Photos 04

 

Xi'an Trip - Photos 05

 

 Xi'an Trip - Photos 06

 

Xi'an Trip - Photos 07

 

Xi'an Trip - Photos 08

 

Xi'an Trip - Photos 09

 

Xi'an Trip - Photos 10

 

Xi'an Trip - Photos 11

 

Xi'an Trip - Reflection 01

 

Xi'an Trip - Reflection 02

 

Xi'an Trip - Reflection 03

 

Xi'an Trip - Reflection 04

 

Xi'an Trip - Reflection 05