Home > Curriculum > Departments > Mother Tongue > Good Morning, Rivervale!

Good Morning, Rivervale!

1.1

P1.1.jpg
Belicia Poh               1 Respect
Clara Chan               1 Respect

1.2

P1.2.jpg
Liu Hengche                 1 Responsibility
Wong Jun Han              1 Responsibility
Lim Yu Zhe, Caden       1 Resilience
Low En Ze Lucas          1 Resilience

1.3 & 1.4

1.34.jpg
Liao Yujia                              1 Resilience
Seah Lin Xi                           1 Integrity
Raynor Yee Xizhe                 1 Care
Kaelyn Grace Ong Kai Xin    1 Care

2.1

P2.1.png

Olivia Neo                2 Respect
Ian Lim                     2 Responsibility
Eagan Teng E- Zer   2 Responsibility

2.2

P2.2.jpg
Tang Yu Qin                    2 Harmony
Li Ningxuan Karys          2 Integrity
Elizabeth Choo Yi Ying   2 Care

2.3

P2.3.jpg
Eryne Tham Ruiwen     2 Excellence

2.4

P2.4.jpg

Jayson Tan          2 Integrity
Sim Zhi Ning        2 Responsibility
Alivia Lee-Zer      2 Respect

2.5

P2.5.png
Maxus Goh Seng Kai    2 Integrity
Angela Kong                 2 Harmony
Ang Hui Min                  2 Excellence

2.6

P2.6.jpg
Yow Ying Xuan Meryl      2 Respect
Gillent Ye Xing Yang       2 Responsibility
Goh Chee Heng              2 Responsibility
Kao Kai Ning, Chloe        2 Resilience
Jacob Chew Jia Kai         2 Resilience
Loh Kai Xiang, Jayden    2 Resilience
Lei Simin, Jetaime           2 Integrity
Brinda Natcha                 2 Care
Ong Min You Anabel       2 Harmony                
                                                                                                 Chew En Qi                     2 Excellence                                                                                                                                       Seah Brayden                 2 Excellence     
                                                                                                 Chloe Tan Rui Xuan        2 Teamwork

3.2

P3.2.jpeg
Kwan Jia Min                 3 Resilience
Tan Xin Ru                     3 Resilience
Rachel Nie Enrui            3 Harmony
Leroy Ee Yue Feng        3 Harmony


4.1

P4.1.jpeg
Chew Yu Han, Chloe      4 Care
Karissa Tan Wen Qian    4 Care

4.2

P4.2.jpeg
Teo Mingjun       4 Care
Kua Hong Yi      4 Integrity
Heng Zi Xuan    4 Harmony

4.3

P4.3.jpg
Evette Chia Yu En    4 Care

Gabrielle Kan           4 Care
Seah Yu En, Chloe   4 Integrity


4.4

P4.4.jpeg
Jayden Lee Qi Jie                4 Harmony

Yu En Qi Sharlene               4 Care

Quek Jing Xuan, Vanessa   4 Integrity


4.5

P4.5.jpg
Ethan Tay Zhiyang   4 Resilience

4.6

P4.6.jpeg
Lee Thien Thien Evania
 4 Respect
Liow Zhi Qi Joycelyn         4 Respect
Liew Jia Min Vivian           4 Respect
Ho Khin Fai                       4 Resilience
Low Wei Xing Starius        4 Resilience